Syarat Kelayakan

23 01 2009

AKADEMI ISLAM

BI01 – Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang – Undang (Kepujian) (KP/JPS (KN 6282) MQA (A 6282)

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran termasuk bahasa Arab / lulus STAM dengan mendapat pangkat Jayyid / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat standard minimum / lain-lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

____________________________________________________________________________________________________________

IS12 – Diploma Pengajian Islam (Syariah) KP/JPS (KR 6308 ) 07/10 MQA (A 1206)

IS13 – Diploma Pengajian Islam (Usuluddin) KP/JPS (KR 6310) 07/10 MQA (A 1207)

IS14 – Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan Al-Sunnah) KP/JPS (KR 6312) 07/10 MQA (A 1208 )

IS15 – Diploma Pengajian Islam (Dakwah) KP/JPS (KR 6311) 07/10 MQA (A 1209)

Lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab /kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya.

___________________________________________________________________________________________________________

IS16 – Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat KP/JPS (KR 7641) 11/11 MQA (A 0840)

Lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab/ kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan lulus temuduga.

___________________________________________________________________________________________________________

IS18 – Diploma Syariah & Perundangan Islam KP/JPS (KR 9601) 12/08 MQA (A 1411)

Lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus matapelajaran Bahasa Arab serta lulus Bahasa Inggeris /kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya.

___________________________________________________________________________________________________________

FAKULTI PENGURUSAN & MUAMALAH

BB01 – Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian) KP/JPS KP/JPS (KA 6298 ) 02/11 MQA (A 6298 )

BB02 – Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian) KP/JPS (KA 7395) 01/12 MQA (PA 7395)

BB03 – Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan (Kepujian) KP/JPS (KA 7396) 01/12 MQA (PA 7396)

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

BB04 – Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) KP/JPS (KA 7397) 01/12 MQA (PA 7397)

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) termasuk mata pelajaran Matematik S / Matematik T / Perakaunan) / lulus Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi dengan HPNG 2.50 / Lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / lulus Diploma dalam bidang berkaitan yg mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.50 / kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

BB05 – Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian) KP/JPS (KA 8818 )

BB06 – Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian) KP/JPS (KA 8947)

BB07 – Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian) KP/JPS (KA 8946)

Lulus SPM dengan mendapat lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dan Lulus STPM dengan mendapat lulus penuh dalam 2 mata pelajaran atau lulus Matrikulasi atau lulus Diploma atau lulus program Asasi atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

MS31 – Diploma Perakaunan KP/JPS (KR 6315) 06/10 MQA (A 1095)

MS32 – Diploma Pengurusan Perniagaan KP/JPS (KR 6313) 06/10 MQA (A 1096)

MS33 – Diploma Perbankan Islam KP/JPS (KR 6314) 06/10 MQA (A 1396)

MS34 – Diploma Pengurusan Sumber Manusia KP/JPS (KR 6316) 06/10 MQA (A 1097)

Lulus SPM dengan 3 kredit serta lulus Matematik / lulus sijil dalam bidang yang berkaitan / kelayakan lain yang setara dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

______________________________________________________________________________________________________________

MS35 – Diploma Ekonomi KP/JPS (KR 6680) 10/10 MQA (A 6680)

MS40 – Diploma Keusahawanan KP/JPS (KA 7394) 02/12 MQA (PA 7394)

MS 42 – Diploma Perancangan Kewangan Islam KP/JPS (KA 7559) 05/12 MQA (PA 7559)

Lulus SPM dengan 3 kredit kecuali Lukisan / lulus sijil dalam bidang yang berkaitan yang mendapat Standard Minimum / kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

______________________________________________________________________________________________________________

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS INFORMASI

BT01 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian) KP/JPS (KN 6283) 07/10 MQA (A 6283)

BT02 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Rangkaian) (Kepujian) KP/JPS (KN 6284) 07/10 MQA (A 6284)

Lulus Program Asas dalam bidang berkaitan / Lulus STPM dengan 2 prinsipal / lulus Diploma dalam bidang berkaitan / kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

MS36 – Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia) KP/JPS (KR 6926) 02/11 MQA (A 6926)

MS38 – Diploma Teknologi E- Dagang KP/JPS (KR 9522) 12/08 ) MQA (A 1410)

MS39 – Diploma Sains Komputer KP/JPS (KA 9521) 12/08 MQA (A 1412)

Lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus Matematik / kelayakan lain diiktiraf setaraf oleh kerajaan.

_______________________________________________________________________________________________________________

FAKULTI BAHASA MODEN & KOMUNIKASI

BC01 – Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian) KP/JPS (KA 7560) 01/12 MQA (PA 7560)

Lulus STAM / kelayakan lain yang diiktiraf setara dengan STAM / Lulus STPM dengan 2 prinsipal termasuk Bahasa Arab/ lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat standard minimum dari MQA.

_______________________________________________________________________________________________________________

BC02 – Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) KP/JPS (KA 8383) MQA (PA 7383)

Lulus Program Asasi/ Lulus STPM dengan 2 prinsipal / lulus Diploma dalam bidang yang diiktiraf/ lain-lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

_______________________________________________________________________________________________________________

BC03 – Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian) (KP/JPS (KA 8817)

Lulus STPM dengan 2 Prinsipal termasuk Bahasa Arab serta kepujian Bahasa Melayu SPM / Lulus STAM Jayyid serta kepujian Bahasa Melayu.

_______________________________________________________________________________________________________________

CS41 – Diploma Komunikasi KP/JPS (KR 7026) 03/11 MQA (A 7026)

Lulus SPM dengan 3 kredit / sijil yang setaraf dengannya.

_______________________________________________________________________________________________________________

LS43 – Diploma Pengajian Bahasa Inggeris KA 8286 MQA (PA8286)09/12

Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk lulus Bahasa Melayu serta kredit Bahasa Inggeris dengan gred B4 / English for Science and Technology / kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

IS11 – Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab) KP/JPS (KR 6309) 07/10 MQA (A 1205)

Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi dan 2 matapelajaran lain kecuali lukisan.

_______________________________________________________________________________________________________________

FAKULTI SAINS KEJURURAWATAN & KESIHATAN SEKUTU

DN01 – Diploma Kejururawatan KP/JPS (KA 4962) 06/09 MQA (A 1565)

Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk Bahasa Melayu, Sains dan 1 mata pelajaran lain serta lulus Matematik / kelayakan lain yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan dan lulus temuduga.

_______________________________________________________________________________________________________________

PUSAT ASASI / Matrikulasi

FA01 – Kursus Asas Pengajian Islam KP/JPS (KA 8180) 10/12 MQA (PA 8180)

Lulus SPM dengan mendapat 5 kredit termasuk kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah kecuali Lukisan/ Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

FA02 – Pengajian Asasi Pengurusan KP/JPS (KA 8179) 10/12 MQA (PA 8179)

Lulus SPM dengan mendapat 5 kepujian tidak termasuk Lukisan / kelayakan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

FA04- Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab KP/JPS (KA 8235) 09/12 (PA 8235)

Lulus SPM dengan mendapat 5 kredit dan lulus Bahasa Arab / kelayakan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

FC05 – Pengajian Asas Komunikasi KP/JPS (KA 8348 ) 03/13 (PA 8348 )

Lulus SPM dengan 5 kredit termasuk kepujian dalam atau kelayakan lain yang setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

FT03 – Pengajian Asas Teknologi Maklumat KP/JPS (KA 8382) 01/13 MQA (PA 8382)

Lulus SPM dengan 5 kredit termasuk Matematik atau kelayakan lain yang setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

___________________________________________________________________________________________________________

FAKULTI PENDIDIKAN (SEPENUH MASA / SEPARUH MASA)

ES51 – Diploma Perguruan (Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (TASL)) KP/JPS (KA 8781) 05/13 MQA (PA 8781)

Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Arab Komunikasi / Bahasa Arab Tinggi atau Lulus STAM atau Lulus STAM dan Jayyid (kredit) bagi mata pelajaran Bahasa Arab atau lulus STPM dengan 2 prinsipal dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Syariah/ usuluddin atau lulus Sijil Rabi’Thanawi dan Jayyid (kredit) matapelajaran Bahasa Arab atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

ES52 – Diploma Perguruan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)) KP/JPS (KA 8731) 04/13 MQA (PA 8731)

Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk salah satu mata pelajaran berikut, Bahasa Inggeris/ English for Science & Technology/ Kesusasteraan Inggeris / atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

_______________________________________________________________________________________________________________

ES53 – Diploma Perguruan (Pendidikan Islam) KP/JPS (KA 8732) 05/13 MQA (PA 8732)

Lulus SPM dengan 3 kredit; dan kredit mata pelajaran Bahasa Melayu, Syariah Islamiah/ Al-Quran & As-Sunnah/ Pendidikan Islam/ Pengetahuan Agama Islam/ Pengetahuan Agama Islam Tinggi SERTA lulus mata pelajaran Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi diperingkat SPM/ STAM/ STA/ STU/ Rabi’ Thanawi; ATAULulus STPM dengan 2 prinsipal dan kredit dalam mata pelajaran Syariah / Usuluddin dan lulus sebahagian dalam mata pelajaran Bahasa Arab atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.


Actions

Information

5 responses

13 03 2009
shah's

apakah kursus yg layak diambil ole calon yg mendapat keputusan spm-bm,pai,sastera melayu,geo,seni-B4,pd,sains,sej-C5,mate-D7,bi-E8..di kuis ini?
harap boleh membantu..tq

29 05 2009
weet

maaf ye dik, dah lame tak bukak blog, sbb akak baru habis berpantang, tp adik ade hubungi KUIS tak??
Dengan keputusan adik ni utk Program Asasi pon boleh, Semua diploma yang tidak berkaitan dengan program Islam (maksudnya Akademi Islam tak leh mintak) yang lain diploma semue adik bleh try masuk

7 08 2009
ieyna

Kuis nie untuk student fresh spm je ke ek? Bila dah tua nie teringin pulak nak ambil diploma in pengajian Islam. Agak2 ada peluang lagi tak?

2 12 2009
sha

salam kak,..
kalu kita nk amek perakaunan sbjek sains p0w tgk gak ekk??
3 kedit tu sbjek apew??
slen math??
sha prlukan bntuan akak la,..
salam akak,…

13 03 2010
nasrulkiki

bang saya dapt
bm b+
bi c+
Pendidikan islam b+
sains B
math E
prinsip perakaunan E
add math G
sejarah B
ekonomi C

boleh ker saya minx bhgan ini?
pengetahuan islam?
asasi?
islam dan sains?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: