Buku Terbaru Terbitan KUIS

22 01 2009
ibn_khaldun_m Tajuk : The Muqaddimah of Ibnu Khaldun- Religion,
Human Nature and Economics

Pengarang :  Prof Madya Dr Syed Omar Syed Agil

Penerbit : Kolej Universiti Islam Antarabangsa
Selangor (KUIS)

Harga: RM30 (Kulit Nipis), RM50 (Kulit Keras)

Buku ini mengupas sudut pandangan, idea dan gagasan pemikir dan ahli sosiologi Islam terkenal, Abdul Rahman ibn Khaldun (1332 – 1406M) atau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun, dari sudut agama, tabie manusia dan ekonomi. Pengarang buku ini, Dr Syed Omar Syed Agil mengimbas dan menghimbau sosok pemikiran ahli sosiologi ulung Islam ini berdasarkan persepktif Islam
yang menggabungkan penyelidikan bersifat multi-disiplin. Merurut pengarang, analisis ekonomi Ibnu Khaldun adalah beradasarkan teori manusia dan masyarakat yang dibina berdasarkan pandangan sarwa hidup Islam. Keadaan ini jelas ditampilkan dalam model dan teori ekonomi yang dikemukakannya.
Ibnu Khaldun, hujah pengarang ini telah menggunakan logik induktif dan deduktif sebagai metodologi ekonomi dalam pembinaan undang-undang dan hukum ekonomi. Di samping itu, apa yang tidak kurang pentingnya ialah peranan kekuasaan politik dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kajian ini juga meneliti bagaimana dasar-dasar kerajaan memberi pengaruh terhadap motivasi, pertumbuhan penduduk, migrasi, kemakmuran ekonomi, perkembangan perniagaan dan pendapatan kerajaan.
Sebagai ahli akademik, Dr Syed Omar telah menampilkan daya imaginasi dan kreativiti yang cukup tinggi melalui karya penulisan. Buku ini sesuai dimiliki oleh penggubal dasar, pemimpin, ahli akademik, penuntut dan malah sesiapa sahaja yang berminat untuk memahami dan mendalami pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi.

Cara belian

Sila poskan wang pos / kiriman wang RM40 (berkulit nipis + penghantaran RM10) atau RM60 (berkulit keras + penghantaran RM10) atas nama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ke:

Jabatan Pembangunan Korporat & Pengantarabangsaan,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43600 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

Sila sertakan nama anda, alamat dan nombor telefon.

Atau belian secara tunai di Jabatan Pembangunan Korporat & Pengantarabangsaan,

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: